• Norske ledere må vise større anstendighet når de gir seg selv tillegg, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til LO-kongressen.

-Skal vi lykkes med ansvarlige lønnsoppgjør må alle vise ansvar. Dette enkle budskap ser det ut til at noen ledere i norske næringsliv ikke forstår. Noen ledere bevilger seg lønninger som er ganske ufattelige, årslønner og bonusordninger som gir mer i lønn på et år enn en industriarbeider eller lærer må bruke neste hele arbeidslivet på å tjene opp.

Stoltenberg pekte på at fagbevegelsen gjennom flere år har vært med å holde kostnadsveksten nede.

-Da burde norske ledere ha selvdisiplin og ta samfunnsansvar. De høye tilleggene er en trussel mot norske bedrifter fordi de undergraver mulighetene til å sikre ansvarlige lønnsoppgjør i årene som kommer, sa statsministeren.