Det tilsvarer en vekst på 14,4 prosent.

Den totale omsetningen i bygge— og anleggsvirksomheten de ti første månedene i 2006 var på 178,3 milliarder kroner.

Størst vekst hadde bedriftene i næringshovedgruppen som omfatter bedrifter som driver med utleie av bygg- og anleggsmaskiner med personell. Her økte omsetningen med 31,0 prosent.