• Det har vært en stor vekst i antall registrerte østeuropeiske arbeidstakere i Norge. Fra 1050 i 2003 til 6000 i november i år.

Sjefen for sentralskattekontoret for utenlandssaker, Tore Langfeldt, sier til Bergens Tidende at man ikke har full oversikt over hvor mange fra tidligere Øst-Europa som arbeider i Norge.

— Jeg har inntrykk av det er store svarte tall ute og går. Ved en kontroll hos 15 bønder i Vestfold viste det seg at alle 15 gjorde bruk av «svart» østeuropeisk arbeidskraft, sier Langfeldt.

Ikke store skatten

— Er det skatten som gjør at de arbeider svart?

— Skatten i seg selv vil for moderate lønninger ikke være det som skremmer til svart arbeid. Tjener en polakk 100.000 kroner i Norge, så har vi ikke stor skatt på en slik inntekt. Gjerne 20-25 prosent. Det synes imidlertid som om polakker selv ikke er klar over norske skatteregler, og at de tror de kan arbeide inntil et halvt år uten at de blir skattepliktige i Norge. Det er ikke rett. Blir du ansatt av et norsk firma, er du skattepliktig fra første krone, og har da også alle rettigheter på linje med en norsk arbeidstaker. Er det et polsk firma som har et tidsbegrenset oppdrag i Norge gjelder andre regler. I enkelte situasjoner kan man da utføre oppdrag for sitt eget firma i inntil et halvt år før norsk skatteplikt inntrer.

Over til selvstendig næring

Langfeldt begynner nå å se erfaringene etter at bygningsfagene ble alminneliggjort på Østlandet i vår. Det innebærer at alle ansatte innen disse fagene, etter norsk lov, skal ha minimum norsk tarifflønn. Avhengig av jobb fra minimum ca. 115 kroner og oppover.

— En konsekvens er at vi ser at flere nå forsøker å lage kontrakter som skal gi inntrykk av utlendinger arbeider som selvstendig næringsdrivende. Vi mener at flere av disse kontraktene er en fordreining av realiteter.

Langfeldt og hans stab tolker ikke den kontrakten Thomas Børrestad, i firmaet Exact ANS, påberoper seg er en kontrakt med selvstendige næringsdrivende fra Polen, på samme måte.

Exact arbeidsgiver

— Umiddelbart oppfatter vi den kontrakten vi har sett, som en kontrakt mellom et norsk firma og arbeiderne. Den har heller ingen innhold, eller godtgjørelser, som tilsier at den gjelder et selvstendig arbeid den enkelte har påtatt seg ansvar for. Godtgjørelsene i denne kontrakten gir ingen rom for reklamasjonsansvar eller andre utgifter ut over en ren tidsgodtgjørelse, sier Langfeldt, som viser til at skattespørsmål i denne saken er det følgelig Bergen Likningskontor som må ta seg av.

Bergens Tidende gjør for ordens skyld oppmerksom på at Exact ANS ikke må forveksles med et annet selskap Exact Bemanning. Dette har ikke noe med bruk av utenlandsk arbeidskraft å gjøre.