Mens Karin S. Woldseth er proppfull av skepsis mot å flytte bl.a. Konkurransetilsynet ut fra Oslo, er Gjermund Hagesæter entusiastisk med tanken på å få det samme tilsynet lagt til Bergen. Arne Sortevik vil ikke røpe hva han ønsker.

Avgjørelsen faller i Stortinget 15. mai.

Carl I. Hagen har allerede sagt tydelig ifra, bl.a. gjennom intervju med Bergens Tidende, at han «skjønner ikke helt poenget» med å flytte på de åtte statlige tilsynene. Det er rett og slett «en dårlig idé,» sa han i BT-intervjuet 25. februar.

Flere Frp-representanter sier underhånden at de regner det som «temmelig sikkert» at partiet vil bestemme seg for å si nei til utflytting når spørsmålet kommer opp på gruppemøtet 26. mars.

— «Fint lite» til Bergen

Både Hagesæter og Woldseth forsikrer at de vil arbeide for å legge Konkurransetilsynet til Bergen. Woldseth er likevel reservert og har store betenkeligheter.

Det eneste Sortevik vil si er at partiet vil legge vekt på økonomien i en eventuell utflytting, og at den faglige kvaliteten ikke må bli skadelidende.

Gjermund Hagesæter nøler derimot ikke med å dele sine tanker med offentligheten: - Det vil ha meget positive virkninger for Bergen og Hordaland hvis vi får Konkurransetilsynet. Det er også viktig av flere grunner å plassere statlige institusjoner andre steder enn i Oslo, og Bergen har i senere år fått fint lite av statlige arbeidsplasser. Utflyttingen har selvsagt en kostnadsside, men vi må samtidig huske på at det i lengden medfører store besparelser for det offentlige å plassere Konkurransetilsynet i Bergen, bl.a. fordi husleien er billigere enn i Oslo, sier han.

- Fryktelig vanskelig sak

Som medlem av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen skal Woldseth i ukene fremover være med å forberede saken for Stortinget. Dermed merker hun det veldige trykket fra lobbyister og andre som forsøker å påvirke komiteen. Det gjelder både de forhåpningsfulle i byene utenfor Oslo, og i særdeleshet de ansatte i de åtte tilsynene, som på det sterkeste advarer mot flytting.

Woldseth sier til BT at hun er i et veldig dilemma, og at hun som Frp-representant fra Bergen føler dette som en fryktelig vanskelig sak.

Men styret i Bergen Frp, som hun er leder i, støtter forslaget om å flytte Konkurransetilsynet hit. Dette vedtaket akter hun å være lojal mot så langt det lar seg gjøre.

— Hvis vår stortingsgruppe bestemmer seg for å gå imot flytting, vil jeg likevel rette meg etter det, sier hun.