Ledigheten økte med 2.900 fra utgangen av mars til utgangen av april. Sammenlignet med april i fjor har den registrerte ledigheten økt med 21.600 eller hele 31 prosent. Arbeidsledighetsprosenten i Norge er nå på 3,9 prosent.

I alle av landets 19 fylker, med unntak av Troms, vokste køen av arbeidsledige i april. Nedbyggingen av norsk industri fortsetter — det har i første rekke rammet i Finnmark, Vestfold, Møre og Romsdal og Rogaland. Disse fylkene har hatt en særlig sterk ledighetsvekst den siste måneden.

Det ble utlyst få ledige stillinger i april, noe som viser at etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt avtar. Sammen med stort antall permitterte tyder dette på at svekkelsen på arbeidsmarkedet vil fortsette de kommende månedene.

— På grunn av lav etterspørsel etter arbeidskraft, forventer jeg at svekkelsen på arbeidsmarkedet fortsetter utover sommeren og høsten, heter det i en pressemelding fra arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman. - Det inntektspolitiske samarbeidet og årets lønnsoppgjør er viktige bidrag til å få lønns- og kostnadsutviklingen mer på linje med land vi konkurrerer med.

Finnmark har den høyeste ledigheten i forhold til arbeidsstyrken på 6,3 prosent. Den laveste ledigheten har Sogn og Fjordane og Akershus med 2,8 prosent.

Den økte ledigheten rammer alle yrkesgrupper. Særlig industrien rammes med en markant økning. Stadig flere elektrikere, sveisere og arbeidere i fiskeindustrien står uten arbeid. Også blant sivilingeniører og arkitekter er det økt ledighet.

Etterspørselen etter arbeidskraft er avtagende også i offentlig sektor, og det har ført til økt ledighet blant lærere. Ledighetsnivået blant sivilingeniører, arkitekter og lærere er likevel fortsatt lavt sammenlignet med andre yrkesgrupper, skriver Aetat i en pressemelding. Ledigheten øker også for alle aldersgrupper, men verst er det for aldersgruppen 40-59 år.