I 2003 betalte forsikringsselskapene ut 702 millioner kroner for alle typer reiseforsikring: Tyveri/tap, ulykke, reisesyke, avbestilling og annet.

Preben Sandborg Røe, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, tror det er flere forklaringer på den sterke økningen på spesielt tyveri/tap.

— Folk reiser mer. Dessuten reiser de mer til «krevende» steder. Og mange nordmenn er fortsatt litt naive. Samtidig er hverdagen i mange land blitt hardere og kriminaliteten mer kynisk, sier han.