De fire første månedene i år registrerte UDI 5027 asylsøkere til Norge.

Etter en topp i august har antall søkere gått ned de siste månedene. Men i et lengre perspektiv kommer det langt flere asylsøkere enn før.

Antallet tredoblet

Så langt i år har Norge tatt imot 50 prosent flere søkere enn i samme periode i fjor.

Sammenliknet med samme periode i henholdsvis 2007, 2006 og 2005, er det kommet over tre ganger så mange hittil i år.

Regjeringen lanserte i september 13 punkter for innstramming av asylpolitikken. Ni av punktene er satt i verk helt eller delvis (se faktaboks).

Flere av tiltakene som er iverksatt trådte i kraft så sent som 1. mai i år, og vil derfor ikke gi utslag på statistikken.

Men da regjeringen varslet en mer restriktiv politikk, regnet den med at nyheten i seg selv ville skremme mange fra å prøve å få asyl i Norge.

– Ti ganger for mange

– Det er viktig å få dette kjent. Rykter om europeiske lands flyktningpolitikk spres veldig fort. Det sies at nye regler i vestlige land er kjent på gaten i Mogadishu bare timer etter at de er vedtatt, sa statssekretær Libe Rieber-Mohn til Dagbladet tidligere i år.

Frp mener antall asylsøkere er ti ganger for høyt.

– Regjeringens tiltak er for få og kommer for sent. Vi ligger an til å havne på samme nivå som i fjor, og da kom det over 14.000 asylsøkere. I forhold til folketallet har Norge nå den høyeste tilstrømningen av asylsøkere i verden. Dette kan vi ikke leve med, sier innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen.

– Vi ligger på et stabilt høyt nivå. Vi bør ta lærdom av Danmark og Finland som har ført en restriktiv linje lenge, og av Sverige, som strammet kraftig inn i fjor, sier Amundsen.

– Det viktigste er å innføre lukkede mottak. Da vil personer som misbruker asylordningen ved å selge narkotika, ikke ha noe marked. Og de som vet at de ikke får opphold, vil ikke prøve seg, for de vet at de blir lukket inne, sier Amundsen.

Dropper Sverige, drar til Norge

Generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere mener det er umulig å si om regjeringens tiltak har hatt noen virkning.

– Regjeringen vil selvsagt si at tiltakene har gitt resultater, men det er umulig å fastslå. Vi har sett også tidligere år at antall asylsøkere når en naturlig topp i august, sier Tjessem.

Å sende asylsøkere med avslag tilbake er det tiltaket som har desidert størst effekt, mener han.

– I det øyeblikket myndighetene begynner å returnere folk til opprinnelseslandet, vil det begrense antall nye søkere kraftig, sier Tjessem. Han viser til at da Sverige inngikk returavtale med Irak i fjor, fikk Norge og Finland en oppgang i antall asylsøkere som tilsvarte hele nedgangen i Sverige.

SV tok dissens på åtte av regjeringens 13 punkter. Innvandringspolitisk talsmann Rolf Reikvam tror ikke tiltakene vil begrense antall asylsøkere.

– Jeg tror ikke disse såkalte innvandringstiltakene har så stor påvirkning. Det er helt andre krefter i sving som styrer asylstrømmen, sa Reikvam til Aftenposten i forrige måned.

**Les også:

Nå kan de bli kastet ut**