Det var 4.700 færre enn året før, og 13.500 færre enn for ti år siden.

Fra 1999 til 2000 har nesten hvert sjuende bruk med melkekyr forsvunnet. Samtidig har tallet på melkekyr blitt redusert med 11 prosent, til 282.300 dyr per 31. desember 2000.

I samme periode har bruk med ammekyr økt med knapt 4 prosent, og tallet på ammekyr har økt med omkring 13 prosent til 38.000.

Tallet på bruk med sau, geit og svin blir stadig lavere. De siste ti årene har hvert femte sauebruk, hvert femte geitebruk og hvert tredje svinebruk forsvunnet.

Antall driftsenheter med slaktekylling går også ned, men antall slaktekyllinger øker. Det ble slaktet 31 millioner kyllinger i 2000. Det er 3,5 millioner flere enn året før og 13 millioner flere enn i 1994.

Rogaland er fortsatt det fylket som har flest husdyrbrukere med 5.185, og dette fylket har også flest storfe, sauer, svin og høner.