Rapporten ble overlevert til Helse— og omsorgsdepartementet (HOD) tirsdag ettermiddag. Utvalget retter på flere punkter sterk kritikk mot vaksineforsøket og prosjektledelsen ved daværende Statens institutt for folkehelse (SIFF).

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at informasjonen til forsøkspersonene om risikoen for skade var mangelfull.

Avvisende holdning

– Jeg er enig i utvalgets kritikk om mangelfull informasjon til deltakerne i forsøket og at de ikke fikk god nok oppfølging. Dette beklager jeg, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) sier til NTB at hun tar rapporten på det største alvor.

– Det er to ting som er særlig kritikkverdig. Det ene er at skoleungdom og vernepliktige ikke fikk tilstrekkelig informasjon om risikoen ved å delta, det andre er at de ikke ble fulgt opp godt nok i ettertid. Jeg vil på vegne av dem som hadde ansvaret den gang, si at jeg er lei meg for det som har skjedd, sier Brustad.

En av oppgavene til utvalget var å gjennomgå meningokokkvaksineforsøket i perioden 1988-1994, med hovedvekt på forsøket med ungdomsskoleelever og utprøvingen blant militære rekrutter i 1988-1991.

Utvalget konkluderer i dag med at oppfølgingen av forsøkspersonene sviktet, og det slås fast at mange som kontaktet daværende SIFF for å melde fra om bivirkninger og skader, opplevde en avvisende holdning.

– Jeg vil på vegne av den nåværende ledelsen be om unnskyldning overfor de deltakerne som ikke ble møtt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier Stene-Larsen.

Begrenset kompetanse

I mars i år fikk de to første av drøye 200 personer som søkte staten om erstatning for at en vaksine har ført til sykdommen Kronisk utmattelsessyndrom (ME), avslag. Alle som har søkt erstatning var med i et meningokokkvaksineforsøk i årene 1988-1994, og mener vaksinen er skyld i at de har fått ME.

En annen konklusjon fra utvalget er at prosjektledelsen ga skolehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kort varsel i store oppgaver på områder der helsetjenesten hadde begrenset kompetanse og ressurser.

Ifølge Helse- og omsorgsministeren vil Folkehelseinstituttet nå lage en tiltaksplan for hvordan de kritikkverdige punktene i rapporten skal følges opp.

Meningokokkinfeksjon kan resultere i blodforgiftning eller smittsom hjernehinnebetennelse.