Både Fremskrittspartiet, Rød Valgallianse, Venstre og Kristelig Folkeparti mener olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) bryter løftene om å komme med en støtteordning for fornybar energi som er like ambisiøs som ordningen med grønne sertifikater. Regjeringen sa nei til det nordiske sertifikatmarkedet tidligere i år.

– I dag har statsråd Enoksen gjort det vanskeligere for sin egen regjering å nå målene om kraftproduksjon fra nye fornybare energikilder, sier tidligere miljøvernminister og nestleder i KrF Knut Arild Hareide.

Færre prosjekter Frps energipolitiker Ketil Solvik-Olsen kaller støtteordningen «et gedigent løftebrudd».

– Konsekvensen vil være at langt færre kraftprosjekter vil bli igangsatt, sier han.

Leder i RV,.Torstein Dahle, sier at 20 milliarder kroner til et energifond høres ut som et enormt beløp.

– Men en økning i Enovas årsbudsjett til omkring 1,6 milliarder kroner i 2010, innebærer en årlig økning på bare rundt 22 prosent, før det er korrigert for prisstigning. I lys av de enorme klimautfordringene vi står overfor, og den norske statens kolossale rikdom, er en reell økning på 20 prosent per år rett og slett elendig, sier Dahle.

Puslete – Støtteopplegget er puslete og altfor lite ambisiøst, sier Venstres Gunnar Kvassheim, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han mener ordningen betyr kroken på døra for mange gode vindkraftprosjekter, og at støtten til vannkraft er utformet slik at den kun blir en ekstrainntekt til dem som allerede har bestemt seg for å bygge.

– Med andre ord vil regjeringens opplegg ikke utløse ny kraftproduksjon, sier Kvassheim.

Droppet sertifikater Regjeringen droppet den nordiske ordningen med grønne sertifikater etter forhandlingsrunder med svenskene i vinter. Ifølge Odd Roger Enoksen skyldtes det at ordningen ville velte økte energikostnader over på forbrukerne, og at man ikke var garantert at investeringene til fornybar energi ville komme i Norge.

Poenget med grønne sertifikater er å gjøre alternativ energi lønnsom. Produsenter av fornybar kraft får utstedt sertifikater som de kan selge og dermed kompensere for høyere kostnader. Kraftleverandørene på sin side pålegges å kjøpe grønne sertifikater, og til slutt må forbrukeren betale i form av høyere strømpriser.

Regjeringen lovet å komme med en ordning som var minst like god, men det mener opposisjonen at den har mislyktes med. (©NTB)