Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat kom imidlertid opp i hele 34,1 milliarder kroner, som også er en betydelig oppgang. Samlet importverdi var ikke mer enn 30,5 milliarder kroner, og overskuddet på handelsbalansen i september ble dermed hele 26,5 milliarder kroner.

Det er en oppgang på 6,8 milliarder kroner fra samme måned i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Fisk og teknologi

Fiskeeksport bidro med en økning på 2,1 milliarder kroner eller 11,5 prosent. Det er særlig eksporten til Øst-Europa som økte.

Verksted og teknologiprodukter økte med 9,8 prosent i september og er så langt i år 2 milliarder kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Det er størst økning for skipsutstyr, vinsjer, pumper, kraner og andre typer industrimaskiner.

For metaller og papir var det en økning på 7,1 prosent eller 3,5 milliarder kroner.

Øker i Afrika

Eksporten av tradisjonelle varer øker til alle verdensdeler med unntak av Asia. I stedet øker norsk import fra Asia kontinuerlig.

Økningen i eksport til Afrika var på hele 69 prosent, til Australia 28 prosent og til Europa 11,9 prosent.

Nedgangen til Asia var på 1,1 prosent.