Vi føler svakere tilknytning til hjemlandet enn mange andre europeere, og vi føler sterkere tilknytning til Europa enn innbyggerne i mange EU-land.

Nordmenn mener dessuten at de har like god greie på EUs institusjoner og felles valuta som EU-borgerne selv.

Det viser en undersøkelse Markeds— og Mediainstituttet (MMI) har gjennomført for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).NTB