HALLGEIR OFTEDAL

Det var bistandsadvokat Ivar Sveen som tok opp spørsmålet på slutten av rettsmøtet torsdag. De øvrige partene hadde ikke innvendinger mot at denne del av saken går for stengte dører.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen opplyste fredag morgen at rettens kjennelse er gjort ut fra hensyn til privatlivets fred. Mens retten er lukket blir det blant annet vist bilder fra åstedet mens småjentene fortsatt lå døde, og fra obduksjonen på Rettsmedisinsk institutt.

Mediene har fått adgang av retten til å være til stede under den del av saken som går for stengte fører.