Har du tømmedag for restavfallet i dag, kan du bare droppe å sette frem spannet ditt. Driftsoperatørene i Rådalen er i streik, og dermed må alle som leverer avfall til BIR, satse på lagring hjemme. Gjenvinningsstasjonene er også stengt fra i dag.

— Vi oppfordrer til kildesortering. Kildesortert avfall blir hentet som normalt, sier informasjonskonsulent Kjersti Kildal i BIR.

I helgen sendte BIR ut 300.000 meldinger til kundene sine for å informere om følgene av streiken.

— Vi håper selvsagt på en rask løsning. Det er selvsagt ingen hyggelig kombinasjon med varmt og fint vær og restavfall som blir stående, sier Kildal.

Bergen kommune er blant dem som blir hardest rammet av streiken, og det får også følger for politikerne. Dagens bystyremøte går som planlagt, men med kun ett unntak vil alle komitémøtene bli avlyst.

  • I tillegg vil bydelsstyremøtene bli utsatt, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

Og fra onsdag av blir altså langt flere tatt ut i streik i kommunesektoren. Bergen kommune vil først i dag ha detaljert informasjon om hvordan det vil slå ut, men det ser ut som om alle kommunale skoler og barnehager vil bli påvirket.

I Hordaland for øvrig vil også de kommunene som allerede er rammet av streiken merke opptrappingen.

I tillegg til Bergen, er det Askøy, Os, Kvinnherad, Kvam og Hordaland fylkeskommune som rammes. Både skoler, barnehager, sykehjem og administrasjon blir ytterligere rammet av det nye streikeuttaket.

Helse Bergen vil også merke opptrappingen. Unio tar da ut ytterligere 283 av sine medlemmer i helseforetaket ut i streik.

STREIKER: Driftsoperatørene på BIR sitt anlegg i Rådalen streiker.
STREIKER: En rekke politiske møter blir avlyst fordi kommuneansatte streiker.