Rektor Raymond Londal er lei av banningen og uakseptabel atferd blant elevene. Han vil at lærerne skal bruke mandagen til planleggingsdag for å få situasjonen under kontroll, skriver Troms Folkeblad.

Viktig

— Jeg har drøftet situasjonen med oppvekstsjefen. Vi er kommet til at det er viktig å gi lærerne og personalet en dag i tenkeboksen for å sette ord på problemet og tydeliggjøre overfor alle involverte behovet for å få en endelig slutt på ukulturen, sier Londal til avisen.

Han mener elevenes oppførsel skaper uholdbare arbeids- og undervisningsforhold ved skolen.

— Det virker som det er blitt aksept for en kultur blant elevene at de på skolene kan oppføre seg fritt, sier Londal.

Rektoren ønsker at hele samfunnet skal ta et tak for å få elevene til å oppføre seg, og at de voksne skal gå foran som et godt eksempel.