Også flombelysningen på kirkegårdene slås av. Begravelser, vielser, dåp og andre kirkelige handlinger må flyttes til små og trange menighetshus uten mulighet for orgelspill og med provisorisk alter.

Prest Øystein Halling er opprørt over at Tynset og Tylldalen kirker må stenge, og sier til avisa Østlendingen at han finner det uverdig. Han synes det er spesielt leit at folk ikke får ta farvel med sine kjære i kirkerommet.

Kommunene er etter loven forpliktet til å bevilge penger til kirkesektoren. I Tynset er det vedtatt så kraftige nedskjæringer på budsjettet at det også blir mindre stell på kirkegårdene, samtidig som Kirkekontoret må holde stengt hver tirsdag.NTB