Ifølge NRK har Norsk Polarinstitutt plukket ut mannskaper som skulle overta driften i høst, men de får ikke reise fordi stasjonen skal stenges. Den 15. februar i år åpnet dronning Sonja stasjonen som skulle være åpen hele året, og gjøre Norge til det eneste land med faste forskningsstasjoner både i Antarktis og Arktis.

Prosjektet har blitt mye dyrere enn beregnet, og skal ifølge NRK ha sprukket med flere titalls millioner. Direktør Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt vil ikke bekrefte NRKs opplysninger om at stasjonen skal stenges for helårsdrift.

— Jeg kan ikke si noe om situasjonen for Troll-prosjektet før statsbudsjettet legges frem den 14.oktober. Å si noe om situasjonen for Troll nå, vil være en budsjettlekkasje, sier Winther.

I sommer måtte Norsk Polarinstitutt opplyse Miljøverndepartementet om at helårsdriften kom til å bli langt mer kostbar enn antatt. De pekte på at anlegget er beheftet med en rekke feil og mangler og at kostnadene til transport var betydelig undervurdert. Samtidig ble det varslet at kostnadene til drift av stasjonen ville bli høyere enn først antatt.

lch@ntb.no