— Dette er trolig den viktigste konsekvensen av regjeringens vedtak, sier Odda-ordfører Toralv Mikkelsen (A) og Senterpartiets energipolitiker Ola Borten Moe. Fra hvert sitt ståsted kommenterer de regjeringens opplegg for å sikre kraftverkene på offentlige hender.

Med øyeblikkelig virkning vedtok regjeringen fredag en såkalt «provisorisk anordning» som langt på vei vil avløse hjemfallsretten, slik den har fungert siden 1909. Dette er regjeringens svar for å imøtekomme ESA og EFTA-domstolens krav om å ikke forskjellsbehandle offentlige og private eiere av vannkraft.

Hindrer spekulasjon

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) innrømte langt på vei at regjeringens dramatiske beslutning skal hindre spekulasjon og hastesalg. Faren for at enkelte borgerlig styrte kommuner og krafteiere vil selge unna kraftverk til private har skapt en viss nervøsitet i regjeringskretser etter vedtaket i EFTA-domstolen i juni.

Selv legger Enoksen mest vekt på at offentlig eierskap til kraftressursene er sikret på en bedre måte enn hittil. Private vil ikke få fornyet sine konsesjoner, og bare offentlige kraftselskaper vil få nye vannkraftkonsesjoner. Private som har ønsket å kjøpe fosser og kraftverk kan bare glemme dette. De vil ikke få konsesjon.

Men private kan riktignok eie inntil en tredjedel av offentlig eide vannkraftverk.

Fortsatt blir det slik at kommunale og fylkeskommunale kraftverk får beholde sine rettigheter «til evig tid.»

Vattenfall uten sjanse

— Det blir heretter umulig for kommuner, fylkeskommuner og andre å selge kraftressurser til svenske Vattenfall eller andre utenlandske interessenter. Det er en stor fordel at vi på denne måten hindrer utenlandske oppkjøp av naturressursene, sier ordfører Toralv Mikkelsen som er vararepresentant til styret i Landssammenslutningen av vannkraftkommuner (LVK).

I Hardanger er det først og fremst Tyssefaldene som er blant de private kraftprodusentene, med Boliden, Statkraft og Tinfos Titan & Iron (ilmenittsmelteverket) som eiere.

Refser Venstre

Regjeringens opplegg er møtt med blandede reaksjoner i opposisjonen. KrFs leder Dagfinn Høybråten sier i en kommentar at «regjeringens forslag er interessant», mens Venstres Lars Sponheim er mer forbeholden.

— Jeg kunne ha ønsket meg en mykere løsning enn dette, for vi risikerer at private selskaper som eier vannkraft på sett og vis blir «låst inne» hvis de går med planer om å fusjonere. Det opplegget som nå skisseres vil gi raskere statlig overtakelse av vannkraften, sier Sponheim.

Ola Borten Moe reagerer sterkt på Sponheims holdning, og minner om at venstrelederen advarte mot å kjøre striden om hjemfallsrett i EFTA-domstolen.

— Nå har vi fått en lykkelig løsning, og det er Senterpartiet som i dag ivaretar gamle venstredyder som nasjonal og demokratisk kontroll over vannkraften, sier Borten Moe.

— Dette er det reneste tøv, for også Venstre har ønsket likebehandling av offentlige og private, uten å måtte gå til domstolen, parerer Lars Sponheim.

SIKRER KRAFTEN: Jens Stoltenberg og regjeringen vil sikre offentlig eierskap til vannkraften og vil ikke lenger gi konsesjoner til private for kjøp av vannfall og kraftverk. I går var statsministeren ved Nustadfossen i Meråker.

FOTO: GORM KALLESTAD, SCANPIX

Kallestad, Gorm