Teletopia har kunnet tilby sine brukere billige SMS-tjenester etter at Post— og teletilsynet 8. januar bestemte at Teletopia skulle betale 30 øre pluss moms per melding for bruke Telenors mobilnett.

-Samferdselsminister Torild Skogsholm har fulgt Telenors oppfordring, og gitt såkalt "utsatt iverksettelse" på vedtaket fra Post- og teletilsynet, melder Teletopia på sine hjemmesider.

(NTB)