Høyres leder er forundret over at det ikke er mer tak i Jens Stoltenberg. Da han sist satt med regjeringsmakten, var han i det minste opptatt av å modernisere offentlig sektor.

— Denne regjeringen er så ambisjonsløs. Den er tilbakeskuende og har inntatt en sedat holdning som går ut på at Norge er et godt land å leve i, og da kan man bare ta det med ro. Innenfor utdanning og forskning for eksempel har den dessverre bare tatt et hvileskjær, sier hun.

— Folk langt inn i Høyre, særlig i næringslivet, er godt fornøyd med Kristin Halvorsen som finansminister? Hun er i hvert fall påholden med pengene?

— Det er ikke riktig, for det er en enorm vekst i offentlig sektor, bortsett fra innenfor forskning og utdanning, som jeg nevnte. Når hun får skryt for å være «påholden med pengene», så er det fordi man ser seg blind på handlingsregelen.

Derimot glemmer man lett at skatteinntektene fra fastlands-Norge aldri har vært større enn nå. Regjeringen er i en lykkelig situasjon, for den har mye penger mellom hendene. Selv med 2,5 milliarder kroner mer i skatteinntekter i høst måtte den likevel bruke opp alt! sier den tidligere statsråden.

— Men vår regjering bevilget mer penger til kampen mot fattigdom, mot rusmisbruk og til helseformål enn de rød-grønne har prestert, sier hun videre.