Det som politiet nå mener er et drap skjedde 5. november i fjor, da kvinnen var alene hjemme med jenten. Stemoren hevder at de falt i kjellertrappen og at hun selv besvimte. Da hun våknet lå hun over stedatteren. Treåringen døde av kvelning.

Stemoren har forklart at hun prøvde å gjenopplive barnet på instruks fra St. Olavs hospital. Men mange omstendigheter rundt dødsfallet gjorde at politiet ikke festet lit til kvinnens forklaring.

Medisinsk sakkyndige får det ikke til å stemme at barnet kan ha mistet livet etter fall i trappen, slik hun har forklart. De sakkyndige finner heller ingen tegn til at hun har vært bevisstløs.

I tillegg kan lydopptak fra AMK-sentralen tyde på at barnet levde da kvinnen ringte etter hjelp. Lyder på båndet er tolket slik at stemoren ikke fulgte instruksen om å gjennomføre gjenopplivningen. Det er også reagert på at kvinnen har opptrådt påfallende etter dødsfallet. Nettbrukere i forumet nybaktmamma.com alarmerte politiet på grunn av kvinnens meldinger både før og etter jentens død.

NTB