SV diskuterer denne helgen flere radikale forslag til endringer i folkestyret. Partiet er ikke de enste som er bekymret over den stadig lavere valgdeltakelsen, som ved sist kommunevalg endte rundt 60 prosent.

Godt festet i tradisjonelt sosialistisk tankegods skal også kapitaleiernes makt — de som bestemmer over arbeidsplassene - reduseres.

— Demokratiet er en evig prosess, og dette er forslag til forbedring av folkestyret, kommenterer Øystein Djupedal som har ledet arbeidet med forslag til nytt arbeidsprogram.

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken mener partiet har funnet et mottrekk til økt markedsliberalisme, og nye spillregler som hindre at politikerne kan drive sammensvergelser mot folket.

Utrygge politikere

For SV vil at folkestyre skal bety mer enn retten til å velge hvem som skal styre. Folkestyre skal også bety at de folkevalgte kan stilles til ansvar utenom valgene. Velgerne skal få kreve nyvalg midt i en valgperiode - slik det skjedde i California da Schwarzenegger ble valgt. Ordningen innebærer at velgerne gis rett til å kreve nytt valg av storting hvis minst 25 prosent av velgerne skriver under på kravet. Politikerne skal ikke få sitte trygt i fire år.

Liknende ordninger ønsker partiet å innføre for fylkesting og kommunestyrer.

Ved å senke stemmerettsalderen til 16 år mener SV at de vil lykkes med å styrke barn og unges muligheter til å få innflytelse i politikken.

Får kjøpe egen arbeidsplass

Enda mer kontroversielt er trolig forslagene om mer medbestemmelse for vanlige folk i næringslivet.

Blant annet ser SV-erne det som et demokratisk problem at eierne har mulighet til å flytte eller legge ned lønnsomme arbeidsplasser. SV vil gi ansatte forkjøpsrett til egne arbeidsplasser i samarbeid med offentlige myndigheter, når eierne vil flytte bedriftene ut av landet.

Hvis bedriftene likevel flytter, skal de ansatte ha krav på etterlønn.

SV vil også ha en ny selskapsform for «demokratiske bedrifter» som er eid og styrt av de ansatte. De ber staten legge til rette for etablering av slike bedrifter. SV ønsker å styrke samvirkebedrifter og arbeide for en egen samvirkelov som skal forsvare slike bedrifter mot «et mer markedsliberalistisk samfunn».

En nødvendig debatt

Med demokratiprosjektet har SV tort å dra i gang en ideologisk debatt som folkestyret trenger. Fornying av demokratiet fortjener et bredt publikum. Da får vi håpe av det tunge sosialistiske tankegodset SV har satt på deler av sitt forslag, ikke skremmer for mange i å delta i debatten.

Landsmøtet skal søndag votere over forslagene til nytt arbeidsprogram.