TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no — Jeg stemmer "nei" og melder meg ut, sier førskolelærer Kristi Storum fra Bergen.- Jeg sier "ja" og håper en stor organisasjon kan løfte oss, sier styrer Jolanta Seferowicz.- Jeg vet ennå ikke hva jeg vil stemme, innrømmer førskolelærer Ann Edel Bakke. Økt kamp om lærerne Situasjonen er typisk for det vi vil oppleve ved mange barnehager og skoler i dagene som kommer. Lærerne har gått inn for å utrede en stor felles lærerorganisasjon. Når de endelig må avgjøre, tviler de.Usikkerheten er størst blant førskolelærere, lektorer og faglærere. Vi vil få en økt kamp om lærerne de nærmeste år. Et stort flertall vil gå inn i en ny lærerorganisasjon, mens andre vil søke seg over i Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag. Noe av det mest spennende er hvor stort dette mindretallet vil bli. - Av enkelte vil det oppleves dramatisk å legge ned en organisasjon som har eksistert siden 1892. Selv ser jeg den nye organisasjonen som en spennende ny mulighet og ber medlemmene gripe den, sier Helga Hjetland, leder i Norsk Lærerlag. Kan løfte Førskolelærerne står på og gjør en god jobb. Foreldrene ser det. Like fullt verdsetter ikke samfunnet det som gjøres. Kan en ny stor organisasjon løfte førskolelærerne, ser Jolanta Seferowicz, Ann Edel Bakke og Kristi Storum fordeler ved en sammenslåing av Norsk Lærerlag og Lærerforbundet.Men Kristi Storum er skeptisk. Hun synes førskolelærerne nesten er forsvunnet i den organisasjon de nå er med i og frykter de i enda større grad vil gjøre det i en ny. - Jeg kjenner til at en del er skeptiske, men ser selv flest fordeler ved å gå sammen i en større organisasjon. Vi har fått forsikringer om at førskolelærene også i fremtiden skal ha råderett over barnehagepolitikken. Da er det spiselig, mener Nina Beate Jensen, nestleder i Norsk Lærerlag Bergen avdeling for førskolelærere. Ingen trussel - Ser vi fremover, er det mest som taler for å gå sammen i in stor, felles organisasjon. Jeg opplever ikke Norsk Lektorlag som noen trussel og tror vi får lektorene og faglærerne med oss, sier Lærerforbundets leder Anders Folkestad.15. mars vil det være klart hva samtlige av landets lærere har stemt.