STEINFELD FIKK i tingretten Karlsvik blankt frifunnet for bedrageritiltalen. Nå er ankesaken i gang. Forsvarsadvokaten legger opp til å ri en ny hest. Han gjorde det allerede i går klart at en del av hans bevisførsel går ut på å frem noe av det han mener har foregått bak de lukkede dører.

Der mener Dag Steinfeld at det er kjørt en kampanje mot Atle Karlsvik og en del andre fremtredende offiserer fra Sjøforsvaret. For få år siden sto Hæren for milliardoverskridelser på forsvarsbudsjettene. Tilfeldig eller ikke — i ettertid ble sjøoffiserer utnevnt i flere ledende fellesstillinger, deriblant Atle Karlsvik, som sjef for fellesstaben ved Forsvarsstaben.

Nå mener Steinfeld at hærtoppene i forsvarsledelsen er i ferd med å si takk for sist ved å skvise ut sjøforsvarsfolk i toppstillinger. Før jul ble både Karlsvik, viseadmiral Jan Reksten og flaggkommandør Arne Morten Grøninngsæter siktet for korrupsjon. Reksten tok noe motstrebende permisjon fra sin stilling som øverste sjef for Norges operative styrker mens etterforskningen pågikk. Torsdag henla Økokrim siktelsene mot alle tre. De to andre, men ikke Karlsvik, får jobbene sine tilbake.

DE TRE DELTOK på en eller begge golfturene til Spania i 2003 og 2004 som inngår i tiltalen mot Atle Karlsvik. Begge vitnet i den første rettssaken mot Karlsvik. Dag Steinfeld hevdet i lagmannsretten i går at Jan Reksten flere ganger etter sitt vitnemål ble forsøkt presset ut av sin toppstilling i Forsvaret.

  • Hvis du ikke trekker deg frivillig, kjører vi en korrupsjonssak mot deg, skal han ha fått beskjed om fra Forsvarsdepartementet, hevdet Steinfeld.

Atle Karlsviks forsvarer trakk frem at Jan Reksten i flere saker, blant annet om anskaffelsen av nye MTB-er, hadde talt forsvarssjef Sverre Diesen midt imot.

  • Det kan være derfor at han ble forsøkt fjernet, antydet Steinfeld.

PÅ SAMME MÅTE pekte han på at Atle Karlsviks embetsutøvelse sto i sterk kontrast til pengesløseriet enkelte hærledere hadde stått for. Steinfeld mener dette kan forklare korstoget mot hans klient.

— Med et håndgrep fjernet man oppmerksomheten rundt milliardunderskuddet og fikk fokus på et enkeltmenneske som man kunne tenke seg å få ut av spill, antydet Steinfeld.

Aktor i straffesaken mot Atle Karlsvik, statsadvokat Randi Gabrielsen, unnlot i sitt innledningsforedrag å bruke de samme kraftuttrykkene som hun gjorde i tingretten om kontreadmiralens reiser. «Gutteturer», «hurraturer» og «blåturer» karakteriserte hun de turene Atle Karlsvik tok for statens regning til Alicante for å spille golf og prate forsvarspolitikk med nåværende og pensjonerte admiraler