Dag Steinfeld har lenge vært kritisk til den første sakkyndigrapporten, hvor det ble slått fast at Anders Behring Breivik var psykotisk da han gjennomførte terrorangrepene 22. juli i fjor.

Han stilte seg også uforstående da aktoratet la ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern på rettssakens siste dag.

Ikke overrasket

Han er ikke overrasket over at dommerne er kommet til at Breivik er tilregnelig.

— Jeg mener domsslutningen er helt riktig, er bergensadvokatens umiddelbare reaksjon på at Breivik nå er idømt 21 års forvaringsstraff.

- Gikk prestisje i saken

Steinfeld mener dommen viser at påtalemyndigheten tok feil da de motsatte seg oppnevnelsen av nye sakkyndige.Og, at aktoratet tok feil da de la ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

— Norsk politi besto ikke prøven 22. juli. Det gjorde heller ikke Riksadvokaten og Statsadvokaten, som ikke klarte å snu i tide. Det gikk prestisje i saken, sier Steinfeld, som representerer flere av de etterlatte.

- Diskreditert seg selv

Svenn Torgersen, professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo, har fulgt domsslutningen i Oslo tingrett.

Han mener Den rettsmedisinske kommisjonen - som godkjente rapporten om utilregnelighet - har diskreditert seg selv.

— Dette viser at det ikke må være for nære bånd mellom psykiaterne og kommisjonen, sier Torgersen.

Mens Torgeir Husby er en nær venn av Karl-Heinrik Melle i kommisjonens rettspsykiatriske gruppe, er Synne Sørheim tidligere nestleder i samme gruppe.

Dommere og media

Torgersen skryter av dommerne, som han mener gjentatte ganger har vist seg modige: Både da de oppnevnte to nye rettssakkyndige psykiatere, og nå, når de går mot aktoratets påstand.

— Jeg er veldig positiv til denne dommen. Hadde ikke media startet kritikken mot den første rapporten om Breivik, og hadde ikke dommerne vært så modige, ville ikke dette skjedd, sier Torgersen.

Han vitnet selv i rettssaken, og mente Breivik var tilregnelig.

VITNE: Svenn Torgersen er professor i klinisk psykolgoi.
Lise Åserud, NTB Scanpix