— Det er en stor glede at instituttet hedrer Stein Rokkan med en professorstol. Rokkan er en av våre mest anerkjente og siterte forskere innen samfunnsvitenskapen, sier Arvid Hallén, Forskningsrådets administrerende direktør.

Stein Rokkan var en av grunnleggerne av samfunnsvitenskapen i Bergen, og i dag holdes den årlige Stein Rokkan-forelesningen av professor Johan P. Olsen ved Universitetet i Bergen.

Kapasiteter fra hele verden kan søke på det nye professoratet i den italienske byen, som får navnet «Stein Rokkan Chair in Comparative Politics».

Det europeiske universitetsinstituttet (EUI) er et rent doktorgradsuniversitet. Her er internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer innenfor samfunnsvitenskap, økonomi, historie og jus. 350 stipendiater går her.

Avtalen som nå er inngått mellom EUI og Forskningsrådet gjør det også mulig for Norge å ha opptil 20 stipendiater i Firenze. Målet for Norge er å ta opp inntil fire nye stipendiater pr. år.