I sentrum for striden står naustedølen Bård Vegar Solhjell, statssekretær ved statsministerens kontor og tidlegare partisekretær i SV.

Bergens Tidende har grunn til å tru at eit fleirtal i komiteen støttar Ingrid Fiskaa sitt kandidatur. Det vil innebere ei kløyvd innstilling med mindre ein maktar å finne ein kompromisskandidat.

Kollisjonskurs

Parlamentarisk leiar, Inge Ryan, fann i går grunn til å rykkje ut med sterk støtte til Bård Vegar Solhjell sitt kandidatur. Dette understrekar at Solhjell er Kristin Halvorsen sin handidat.

Utspelet vekte reaksjonar i stortingsgruppa og mellom mange i partiet der det blir påpeika at eit slikt utspel er «uvanleg».

Ryan sin argumentasjon er på direkte kollisjonskurs med synspunkta til leiaren i Sosialistisk Ungdom (SU), Kirsti Bergstø.

Ryan opplyser til Bergens Tidende at han rykka ut etter at Solhjell var blitt avskriven i eit oppslag i Dagbladet.

Ryan forklarar at han vil ha Solhjell av di «han brenn for regjeringssamarbeidet, at han arbeider på statsministerens kontor og at han er i stand til å avlaste Kristin Halvorsen slik at ho ikkje slit seg ut men kan vare i mange år ennå».

Tvert imot

Bergstø meiner derimot at det talar mot Solhjell sitt kandidatur at han arbeider på statsministerens kontor: At han difor må vere lojal — ikkje berre mot statsminister Jens Stoltenberg - men også mot Ap-leiar Jens Stoltenberg.

— SV treng ikkje meir «regjering» i partileiinga, heller meir innslag utanfrå, ikkje frå regjering, storting og Akersgata, seier Bergstø.

SU går sterkt inn for at sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa skal bli ny nestleiar. Ho står klart på venstresida i partiet og har vore sterkt kritisk til regjeringa si line i Afghanistan-saka. Laurdag heldt ho, som leiar i Fredsinitiativet, appell under Afghanistan-demonstrasjonen i Oslo, retta mot avgjerda om å sende fleire soldatar til Afghanistan.

Duka for langvarig strid

— Ingrid Fiskaa har lang erfaring frå fredsrørsla og Attac, forutan at ho har solid bakgrunn frå SV, seier Bergstø.

Ifølgje Bergstø har Fiskaa også oppslutning frå fleire fylkeslag i SV.

Valkomiteen greidde ikkje å bli ferdige med tilrådinga si under det planlagd avsluttande møtet sitt i går.

— Vi treng meir tid, seier leiaren i komiteen, Aksel Hagen.

— Folk har vakna til liv. Det strøymer på med innspel til komiteen, opplyser han.

Maktar komiteen ikkje å kome med ei samla tilråding, vil tautrekkinga gå føre seg heilt fram til siste dag av landsmøtet, søndag 25. mars.

Bergensarane Audun Lysbakken og Edle Daasvand, som vart valde til respektive nestleiar og partisekretær på landsstyremøte hausten 2005, er begge innstilde på attval.