Kirkerådet kom ikke nærmere enighet i den betente homofilisaken på møtet torsdag. Kirkerådsleder Nils-Tore Andersen advarer mot et kompromiss som gir Kirken to offisielle syn.

Kirkerådet forbereder homofilisaken til Kirkemøtet i november, etter at Kirkens lærenemnd la fram en splittet innstilling om ansettelse av homofile prester.

På Kirkerådets møte torsdag ble det presentert tre alternative forslag til vedtak: Kirkemøtet kan bekrefte vedtaket fra 1997 om at homofilt samlevende ikke kan ha vigslede stillinger i Kirken. Alternativt kan man vedta at homofilt samlevende kan ha alle typer kirkelige stillinger. Det tredje, og mest sannsynlige alternativet, er å si at Kirken kan leve videre med to syn, der man gir adgang til både å ansette homofile prester og til å la være å ansette dem.

Vanskelig sak

Før møtet startet, mottok Nils-Tore Andersen brev fra 313 prester i Den norske kirke som ber Kirkerådet si nei til den nye ekteskapsloven, si nei til ansettelse av homofile prester og si nei til to sidestilte syn i Kirken.

– Vi representerer en firedel av prestene i Den norske kirke. Hvis Kirken har to sidestilte syn i homofilisaken, kan vi risikere at en person som går i sjelesorg får tilgivelse fra den ene presten og blir fortalt at han begår en synd av den andre presten. Dette er helt uholdbart, sier initiativtaker Kåre Skråmestø, sogneprest i Oppsal i Oslo, til NTB.

Kirkerådsleder Nils-Tore Andersen sier at han selv kunne skrevet under oppropet.

– Slik jeg leser lærenemndas uttalelse, kan jeg ikke se at det er gitt tilstrekkelig bibelsk begrunnelse for å endre synet på homofile prester, sier Andersen.

Han advarer også mot et kompromiss som lar de to synene på homofile prester leve side om side i Kirken, slik det faktisk fungerer i dag.

– Kirken kan ikke offisielt ha to syn som står mot hverandre. Derfor vil jeg holde fast på vedtaket fra 1997, og arbeide videre med det teologiske landskapet. Det er kanskje politisk ukorrekt, men det gjør meg svært lite hvis det bare er bekjennelsesmessig korrekt, sier han.

Utålmodig

Kirkerådsmedlem Arne Grønningsæter er utålmodig etter en endring, og tror Kirkemøtet vil fatte et kompromissvedtak aksepterer begge syn.

– Som homofil opplevde jeg i 1998 at jeg ikke kunne velges som medlem av Mellomkirkelig Råd på grunn av min seksualitet. Det opplevdes som bortimot mobbing. At jeg ble valgt som medlem av Kirkerådet i fjor, er egentlig i strid med Kirkens egne retningslinjer, og viser at mye har skjedd, sier han.

Kirkerådet drøftet saken torsdag uten å fatte noe vedtak. En innstilling skal vedtas på møtet i september

Studentprest Inger Anne Naterstad frykter at den nye ekteskapsloven kan forkludre debatten om homofile prester. Hun selv ønsker full likestilling av homofile. Naterstad understreker at det har kostet dyrt for mange å ta et nytt og kanskje litt vågalt standpunkt i homofilisaken. Så kommer en ny debatt om ekteskap og adopsjon for homofile.

– Da kan det være mange som vil rykke ett skritt tilbake og tenke seg om en gang til, sier hun.