• Vi ønsket en avtale om kommuneøkonomien og derfor forhandlet vi med Frp. Frp ville lukke boken. Det tar vi til etterretning, sier KrFs parlamentariske leder, Einar Steensnæs.

Steensnæs tar dermed avstand fra partikollega og saksordfører Anita Apelthun Sæle som i går sa til Bergens Tidende at hun ikke ville legge skylden på Frp for at det ikke ble noen avtale. I stedet er hun sterkt kritisk til sin egen regjering.

Som saksordfører for kommuneøkonomiproposisjonen var det Apelthun Sæles ansvar å forhandle frem et forlik i kommunalkomiteen på vegne av regjeringspartiene. Det gjorde hun og kom frem til en avtale med Frp. Den ville gitt kommunene inntil en milliard kroner mer i frie inntekter i 2006. Men regjeringen sa nei.

Rabaldermøte i KrF

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro var saken to ganger oppe til behandling i KrFs stortingsgruppe. Et av møtene betegnes som ekstraordinært og karakteriseres som et rabaldermøte. Der fikk Apelthun Sæle støtte. Det bekrefter Steensnæs.

Men støtten kom for sent, og Frps forhandler, Per Sandberg, hadde da allerede varslet at det ikke kunne bli en avtale og at Frp i stedet ville fremme et eget forslag. Det innebærer en økning av de frie midlene til kommunene på 3,8 milliarder kroner.

I Stortinget er det kjent at dette gikk hardt inn på Apelthun Sæle og at hun på et tidspunkt vurderte å trekke seg som saksordfører.

Bergens Tidende spurte i går Einar Steensnæs om dette stemmer:

— Det vil jeg overhodet ikke kommentere, sier han.

Apelthun Sæle nektet også å sende ut en pressmelding etter sammenbruddet i forhandlingene.

Lover økt bevilgning

Kommuneøkonomiproposisjonen ble fremmet av kommunalminister Erna Solberg i mai. Regjeringen foreslo at de frie midlene til kommunene skal økes med mellom 1,3 og 2,3 milliarder kroner neste år.

Saken blir behandlet i Stortinget i dag. Behandlingen innebærer ikke vedtak om bevilgning, men den gir likevel føringer for hva regjeringen må legge inn i statsbudsjettet for neste år. Det fremmes som kjent til høsten og etter valget.

Etter at saken ble drøftet i samtlige opposisjonsgrupper i går, synes det klart at det ikke blir flertall for noen alternativer. SV, Ap og Sp ønsker alle å øke bevilgningen mer enn det Frp går inn for, og ingen av partiene ønsker å støtte Frps forslag subsidiært.

— Får vi en ny regjering til høsten, vil det være flertall for en høyere bevilgning enn det Frp har foreslått. Vi vil ikke støtte Frps forslag og slik binde oss til en svakere styrking av kommuneøkonomien enn det vi kan få til etter valget, sier kommunalkomiteens leder, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).