Tilløpet til kritikk av den raske saksbehandlingen i Stortinget kom da han mandag besøkte landsmøtet til Natur og Ungdom i Brandbu.

Natur og Ungdom er sterkt imot olje— og gassvirksomhet i Barentshavet.

Steensnæs sa at saksbehandlingen ikke er noe eksempel til etterfølgelse når utbyggingen av andre felt skal behandles. Han karakteriserte saksbehandlingen som et unntak.

Da landsmøtet åpnet før helgen, ba lederen i Natur og Ungdom, Elin Lerum Boasson, olje- og energiministeren fjerne Statoil-sjef Olav Fjell på grunn av hans behandling av Snøhvit. Mandag slo imidlertid Steensnæs fast at Fjell har hans fulle tillit.

Kampen mot utbygging av Snøhvit og andre olje- og gassfelt i Nord-Norge kommer til å bli en svært viktig sak for Natur og Ungdom også i år.

Steensnæs forsøkte å berolige forsamlingen med at det ikke vil bli fattet noe vedtak om utbygging av nye felt i Barentshavet før regjeringen fatter noen beslutning om hva som skal gjøres. Denne utredningen skal være ferdig i løpet av høsten.

— Vi trenger all den kunnskap og informasjon vi kan få før vi trekker noen konklusjoner. Derfor har vi ikke tatt noe standpunkt til videre aktivitet, sa olje- og energiministeren.

(NTB)