— Det er svært begrenset hva vi har plass til av nye skattelettelser. Vi skal prøve, og i så fall kan det komme noe lettelser i boligskatten, og på gaver til frivillige organisasjoner. Det er uaktuelt med lettelser ut over disse to tiltakene, sier Steensnæs til VG.

KrF-nestlederens uttalelser står i kontrast til tidligere løfter om skattelettelser fra finansminister Per-Kristian Foss (H).