Utvelgelsen er foretatt av Kommunal— og regionaldepartementet. Representanter for de aktuelle stedene er invitert til møte i departementet.

I alt fikk departementet 46 henvendelser fra kommuner og fagmiljøer som ønsket være vertskap for et kompetansesenter. Ifølge planen skal senteretableringen være klar i januar 2008.

I en pressemelding fra departementet heter det at hovedmålet for senteret er å bidra til å støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ.