Like før lunsjtid kom Krohn Devold, sprekkeferdig av stolthet, ut av NATO-hovedkvarteret i Brussel for å spre det glade budskap:

— Dette er et fantastisk godt resultat. Det er det beste vi kunne få. Norge får en 2. nivå-kommando i NATOs fremtidige struktur. Dermed har vi fått uttelling for halvannet års hardt arbeide, sa hun.

For Stavanger-området betyr det rundt 300 internasjonale arbeidsplasser. Det er 60 flere enn ved dagens NATO-hovedkvarter på Jåttå. Men siden sistnevnte skulle bort i alle fall, var alternativet null arbeidsplasser, så sysselsettingseffekten kan ikke føyses helt vekk.

Likevel, forsvarsminister Krohn Devold betonte naturligvis andre sider ved saken:

— Vi sikrer fortsatt NATO-tilstedeværelse i Norge. Det betyr mye for landets trygghet og mye for Forsvaret. Og det betyr at våre soldater kan trene og operere sammen med de beste, sa Kristin Krohn Devold.

Sammen med omstruktureringen av det norske Forsvaret, ser forsvarsministeren gårsdagens vedtak i NATO som sin viktigste seier. Men hun ønsket ikke å kommentere om dragkampen her øket hennes sjanser til å bli NATOs neste generalsekretær.

Inntil det siste rådet en viss usikkerhet rundt vedtaket. Hele saken kunne blitt utsatt. En del land i Middelhavsregionen følte de er blitt sterkt skviset i prosessen med å kutte antall NATO-hovedkvarter fra 20 i dag til 11 i fremtiden. Derfor hadde flere på norsk side angst for et kompliserende utspill fra Spania, Hellas eller et annet sydlig land i siste liten.