Det sier generalsekretær, Terje Vigen, i Den norske lægeforening til NTB.

— Det eneste unntak er om legen har grunn til å tro at handlingen raneren har gjort seg skyldig i, vil bli omgående gjentatt straks han er blitt behandlet, sier Vigen.

Han innrømmer at taushetsplikten for leger i enkelte situasjoner legger et stort ansvar på den enkelte lege, men sier samtidig at den står meget sterkt i lovgivningen.

— I praksis skal enhver kunne komme til en lege for å få behandling når han trenger det - uten å risikere at legen bryter sin taushetsplikt ved å melde fra til for eksempel politiet, sier Vigen.

Han peker på at det i de senere år er kommet inn et nytt punkt i lovgivningen der leger har plikt til å melde fra dersom de tror det foregår en systematisk barnemishandling.