Det er de ansatte ved økonomitjenesteavdelingen hos Hordaland skattefutkontor som reagerer i fortvilelse, etter å ha oppdaget at arbeidsplassene skal raderes vekk her i byen.

I Stavanger sitter ordfører Leif Sefland (H) og triumferer. I flere måneder har han ifølge Bergen Høyres formann Torbjørn Hansen fått arbeide i det stille med å bearbeide sentrale myndigheter.

Katten er sluppet ut av sekken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 15. mai. Det er likevel først i det siste at de involverte har oppdaget det som er i ferd med å skje og har slått på alarmklokken.

Byråd i søvn?

— Jeg har inntrykk av at Hordalands-representantene på Stortinget neppe har vært obs på den omorganiseringen finansminister Foss har pønsket ut, sier Torbjørn Hansen til Bergens Tidende.

Han beskylder på sin side byrådet i Bergen for å ha sovet og ikke holdt seg orientert om flytteplanene, og dermed heller ikke alarmert stortingsrepresentantene fra fylket.

— Det frustrerende er at ordfører Sefland har fått drive aktiv markedsføring mot både Finansdepartementet og Rogalands-benken med sikte på å få regionkontoret til Stavanger, mens vi fra Hordaland ikke har hørt et pip fra byrådet i Bergen.

Stavangermiljøet har etter det jeg forstår bl.a. laget en utredning og hatt møte med den politiske ledelsen i departementet om fordelene ved å velge Stavanger. Men det er ikke første gangen Stavanger ligger et hestehode foran Bergen når det gjelder å ta slike initiativ, sier Torbjørn Hansen som er medlem av finanskomiteen.

Avhengig av kommunen

— Hvordan kan du ensidig bebreide byrådet i Bergen? Som sentralt plassert rikspolitiker - med gode bånd til dine egne partifeller i regjeringen - må du vel ha sovet litt i timen selv?

— Nei, for vi fra Hordaland er helt avhengig av at kommunen fanger opp slike signaler. Det hadde vært uproblematisk å få ut informasjon om dette prosjektet dersom byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde holdt seg systematisk orientert. Fra bystyrets talerstol sist mandag benektet hun i hvert fall å ha kjennskap til saken, sier Hansen.

Utgangspunktet for uroen er at regjeringen ønsker å opprette et Senter for statlig økonomistyring fra kommende årsskifte, med 40-50 arbeidsplasser. Det skal ligge i Oslo og rekruttere de ansatte fra Finansdepartementet, Skattedirektoratet og fra økonomitjenesteavdelingene ved de 18 skattefogdkontorene omkring i landet.

I tillegg skal dette senteret ha seks regionkontorer - i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Hamar - som hvert vil få 30-35 ansatte.

Det nye Vestlandskontoret blir med andre ord plassert i Stavanger.

Et nødrop

Tanken er at senteret i Oslo sammen med de regionale kontorene skal betjene en rekke statlige etater med ulike typer økonomitjenester innenfor blant annet regnskap og lønnssystemer.

De 16 ansatte ved kontoret i Bergen har rettet en inntrengende henvendelse til Hordalands-representantene på Stortinget for å få dem til å engasjere seg før omorganiseringen blir klubbet igjennom 20. juni.

De stiller bl.a. spørsmål om hva som er hensikten med å flytte ut de statlige tilsynene fra Oslo når man samtidig planlegger å etablere hovedkontoret til en ny statlig etat i samme by. Finnes det ikke andre steder i landet med gode økonomimiljøer? heter det i brevet.

KRITISERER BYRÅDET: Leder for Bergen Høyre, Torbjørn Hansen, mener byrådet i Bergen har «sovet i timen». Nå mister Bergen 16 statlige arbeidsplasser til Stavanger.<p/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG