Både i Stavanger kommune og i NHO lokalt har man merket seg at Helge Lund og Eivind Reiten ønsker å legge noen funksjoner til Oslo og andre til Stavanger. Dette har ført til en viss uro i oljebyen.

Ny situasjon

– Vi har registrert at det fusjonerte Hydro/Statoil vil dele konsernfunksjonene mellom Oslo og Stavanger, mens forretningsadresse for det nye selskapet skal være Stavanger. Dette innvarsler en ny situasjon for oss. Vi har til hensikt å beholde posisjonen som Norges oljeby. Derfor er det også viktig at konsernfunksjonene i det nye selskapet blir liggende udelt i Stavanger, sier ordfører Leif Johan Sevland (H) til NTB.

Statoil har sitt hovedkontor i Stavanger. Hydro har sitt hovedkontor i Oslo. Spørsmålet er nå om Helge Lund og hele ledelsen og staben i det nye Hydro/Statoil pakker sine saker og flytter til Oslo.

– Må forhindres

– Det har vært en enorm vitalisering av oljemiljøet i Stavanger de siste årene, og vi frykter ikke mindre aktivitet eller færre arbeidsplasser innenfor oljevirksomheten i årene som kommer. Men det blir en oppgave for oss å synliggjøre at Stavangers tyngde på dette området gjør det naturlig for det sammenslåtte Hydro/Statoil å legge alle konsernfunksjoner til Stavanger, sier Sevland.

Regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Bjørn M. Stangeland, oppfatter signalene om konsernfunksjonene som «litt ulne».

– Vi mener at oljemiljøet i Stavanger ikke må brekkes opp. Det ville være en ulykke, og dette må vi jobbe for å forhindre, sier Stangeland.