Temaet for turen er blant annet menneskerettigheter, familiegjenforening, tvangsekteskap, skilsmisser, norsk-pakistanske skoleelever og flyktninger.

De fem som reiser er statssekretærer og rådgivere i Kommunal— og regionaldepartementet, Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.