Utvalget har fått navnet Statssekretærutvalget for Nasjonal Agenda 21 eller regjeringens Grønne Råd.

Rådet består av statssekretærene Øystein Børmer i Finansdepartementet, Olav Kjørven i Utenriksdepartementet, André Støylen i Miljøverndepartementet, Gunnar Kvassheim ved Statsministerens kontor og Andreas Meyer i Kommunal— og regionaldepartementet.

(NTB)