Svarstad Haugland og miljøvernminister Guro Fjellanger møtte i dag ungdommer og lokalpolitikere i Askim, og ga da Kommune-Norge smekk på fingrene fordi barns interesser altfor ofte blir overhørt.

En undersøkelse viste i 1997 at to tredeler av kommunene unnlater å ta med barn og unge på råd, slik at deres kunnskaper om skoleveien, lekeplassen og fritidsklubben ikke blir hørt av beslutningstakerne. Dette til tross for at ti år gamle retningslinjer slår fast at de yngstes interesser skal ivaretas i saker som angår dem.

— Politikerne må engasjere de unge i samfunnsutviklingen, mener de to statsrådene.

Guro Fjellanger påpeker også at dette er viktig for å rekruttere ungdom til lokalpolitikken.

— Når de unge ikke selv får positive erfaringer med lokaldemokratiet, kan de lett miste interessen for politikk og kommunevalg, sier hun.

NTB