Flere statsråder vil trolig komme etter.

Som følge av Eli Arnstad-saken oppfordret olje— og energiminister Åslaug Haga (Sp) resten av regjeringen til å foreta en gjennomgang av alle løpende kontrakter og konsulentavtaler som overstiger 100.000 kroner i verdi.

— Jeg har sagt til mine regjeringskolleger at det nok kan være en god idé å be om at embetsverket tar en ekstra sjekk, sa Haga til NTB før helgen. Hun har selv innrømmet at loven om offentlige anskaffelser ble brutt da tidligere Enova-sjef Eli Arnstad inngikk en lukrativ konsulentavtale med departementet før jul.

Gjennomgang

NTB har spurt samtlige statsråder om de vil følge Hagas råd. Alle har ikke konkludert ennå, men både kulturminister Trond Giske (Ap) og finansminister Kristin Halvorsen (SV) svarer ja på spørsmålet.

— Alle sakene gjennomgås nå på nytt, uttaler kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kultur- og kirkedepartementet til NTB. Departementet har siden 2007 inngått elleve konsulentkontrakter i 100.000 kroners klassen.

I svaret fra Finansdepartementet går det fram at en intern gjennomgang av departementets konsulentavtaler er innledet. Bruk av konsulenter hos Kristin Halvorsen har i hovedsak begrenset seg til IKT-drift og utredningsarbeider, opplyses det.

Arbeid- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet egne rutiner og retningslinjer som skal sikre at konsulentkjøp skjer etter regelverket. Likevel er en konkretisering av innkjøpsstrategien på trappene, heter det i en uttalelse fra Bjarne Håkon Hanssens (Ap) departementet. AID hadde i 2007 ca. 35 større konsulentavtaler, men tallet inkluderer rammeavtaler med Statistisk sentralbyrå.

36 millioner

Kommunal- og regionaldepartementet brukte over 36 millioner kroner på til sammen 121 inngåtte konsulentavtaler i 2006 og 2007. Tallet omfatter kun eksterne konsulenter, ikke kjøp av tjenester fra Departementenes servicesenter eller andre offentlige etater.

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) ville ha en ekstern gjennomgang av alle konsulentavtaler i kjølvannet av Eli Arnstad-saken og satte Departementenes innkjøpstjeneste på saken. Deres arbeid ventes å være ferdig 24. april.

— Vi er godt i gang med arbeidet, sa avdelingsdirektør Mette Kay i Departementenes servicesenter til NTB fredag. Hensikten med gjennomgangen er å avdekke eventuelle brudd på loven om offentlige anskaffelser. Totalt dreier det seg om 41 kontrakter til en samlet verdi på over 50 millioner kroner. Etter at Depkjøp har foretatt sin vurdering av avtalene, vil departementet be et eksternt firma avgi en uavhengig juridisk betenkning.

Scanpix