— Jeg er veldig glad for at det er så mange jenter som har tatt utfordringen, sier forsvarsministeren.

Forsvaret har et mål om å nå 15 prosent kvinneandel blant befal og de som avtjener førstegangstjeneste innen 2008. I dag er kvinneandelen på syv prosent.

— Dette er et vanskelig mål, og det har vært et mål i lang tid. Ved å sende innkallelse i posten får jentene noe konkret å forholde seg til, og de får informasjon om mulighetene i forsvaret. Da slipper man å ta kontakt på egen hånd, sier Strøm-Erichsen.

Hun peker på viktigheten av å ha kvinner knyttet spesielt til internasjonal virksomhet i Forsvaret.

— Kvinner har en annen tilgang til kvinner i andre kulturer, sier Strøm-Erichsen.

Ved Bergen Katedralskole og Tanks videregående skole svarte tre av åtte jenter at de ønsker innrullering i Forsvaret.

— Jeg takket egentlig ja, men jeg har glemt å sende inn kortet, sier Pernille Djupesland.

Venninnen Kristina Leganger vil ikke inn i militæret av prinsipielle grunner.

— Jeg er for nedbygging av Forsvaret. Hadde jeg hatt verneplikt, ville jeg nok ha søkt om siviltjeneste, sier Leganger.

De to venninnene setter likevel pris på å bli innkalt. De mener også kvinner har mye å bidra med i militæret.

— Det er en anerkjennelse å få innkalling. Skal det være verneplikt bør det være likt for kvinner og menn, mener de to.

— I dag er det allmenn verneplikt bare for gutter. Fremover blir det en diskusjon om det også skal være verneplikt for kvinner, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.