Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har fått mye kritikk etter et intervju i BT tidligere i vinter. Der uttalte hun blant annet at hun er mest opptatt av de soldatene som er i internasjonale operasjoner nå. I et nytt intervju ønsker hun å formidle en helt annen holdning til FN-veteranene, spesielt overfor NorMedUnit/UNIKOM 1, kontingenten som inngikk i BTs dokumentar «Irak-marerittet».

– Bare for å si det sånn: Jeg sier ikke nei til veteraner. Jeg har aldri sagt nei til noen som har villet møte meg.


I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FN-oppdraget i Irak. Les Tore Møllers historie her.

Oppfordrer til kontakt

En amerikansk undersøkelse påviser sammenheng mellom Irak-veteraners senskader og giftstoffene de ble eksponert for under tjenesten. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har allerede bedt Forsvarets Sanitet om å vurdere undersøkelsen – om funnene har relevans for de norske soldatene som har tjenestegjort i Irak og Golfen.

– Det er viktig at soldatene som har en lidelse de ikke har fått hjelp for, vet at de kan ta kontakt med nasjonal militærmedisinsk poliklinikk for å få ytterligere hjelp.

– Så det er satt i gang undersøkelser av dem som deltok på NorMedUnit/UNIKOM?

– Ja, det er to undersøkelser. Den første er at vi har bedt Forsvaret vurdere den undersøkelsen som dreier seg om giftstoffene. Den andre undersøkelsen dreier seg om er det økt dødelighet og uførhet blant Irak-veteranene, og den drives via Helseregisteret.

– Du oppfordrer altså FN-veteraner til å ta kontakt dersom de har skader som bør registreres?

– Hvis noen kjenner til noen som ikke vil ta kontakt, men som trenger det, så vil vi selvfølgelig og bistå med det.

Statsråden understreker at Forsvarets helseregister skal kunne fange opp psykiske senskader.

– Men pasienten selv må ville det. Veteranene må si til legen sin at sykdommen kan ha sammenheng med tjeneste i Forsvaret.

Lempe på lidelser

Norske veteraner som deltok på et oppdrag i Saudi-Arabia under selve Golf-krigen tok vaksinen pyridostigmin bromid (PB) mot nervegass, pillen som den amerikanske undersøkelsen refererer til. Av NorMedUnit/UNIKOM-deltagerne som inngikk i BTs dokumentar kom 13 av deltagerne rett fra Saudi-Arabia til Irak-oppdraget. Flere av disse veteranene er også blant dem som er hardest rammet av senskader.

– Det er klart det er alvorlig, det som kommer frem. Det er absolutt i vår interesse å komme til bunns i det også. Det er ikke noe vi prøver å skjule eller feie under teppet.

– Hvilken holdning har statsråden til uranammunisjon og det faktum at svært mange norske soldater, deriblant Irak-veteranene, er blitt eksponert for urandioksid under utenlandstjenesten?

– Den holdningen vi prinsipielt har, er at det generelt er veldig uheldig med ammunisjon og eksponering for gift som kan gi skader senere. Da må vi se hva vi kan gjøre for å lempe på de lidelsene som vedkommende måtte ha. Det gjelder egentlig hele denne saken. Her dreier det seg om å få tak i folkene som åpenbart ikke har fått den hjelpen de trenger.

Beklager virkelig

Forsvarsministeren har bebudet et lovforslag som også skal kunne gi mer erstatning til de som lider av psykiske senskader. Strøm-Erichsen håper at forslaget kan bli sendt til Stortinget i løpet av høsten.

– Hva synes du om behandlingen veteranene har fått i helse— og trygdevesenet etter at de er blitt syke?

– Jeg ser at veldig mange har måttet gå en veldig tung vei gjennom helsevesenet, det er ikke veldig vanskelig å forstå. Det er nettopp derfor vi har gjort så mange tiltak for å få bedre oppfølging.

– Kan veteranene forvente seg en politisk unnskyldning, slik en svært engasjert mor til en skadet veteran har bedt om i flere leserinnlegg i BT?

– Når noen har vært i internasjonale operasjoner og gjort en innsats for Norge, så er det veldig vondt å høre at en del etterpå får skader og blir syke. Historiene er veldig sterke. Hvis noen av de veteranene BT har vært i kontakt med opplever at de ikke har fått den hjelpen og den veiledningen som Forsvaret skulle ha gitt dem, så beklager jeg virkelig det. Jeg vil gjøre det jeg kan for at de i dag skal få den veiledningen de har krav på, den medisinske oppfølgingen de har krav på og den hjelpen de måtte trenge. Både fra Forsvaret og/eller fra det sivile helsevesenet.

Bedre oppfølging

– Hvem skal ta vare på Afghanistan-soldatene om 15-20 år, når de utvikler senskader?

– Det er ikke tvil om at vi har en litt annen oppfølging av soldatene i dag enn vi hadde på den tiden Irak-kontingenten var ute.

– Men hvem skal Afghanistan-soldatene ringe til om 15-20 år for å få hjelp?

– Dagens soldater har en helt annen samtrening før de reiser ut, de har en helt annen medisinsk oppfølging og de har en helt annen opplæring når det gjelder kulturell forståelse.

– Sier du at senskader ikke vil bli et problem i fremtiden?

– Jo, men det er ikke noe lovmessighet for all fremtid. For her er det spørsmål om hvordan var de forberedt, de som reiste ut for 15-20 år siden og de som reiser ut i dag. Men jeg sier ikke at det ikke kan skje at noen blir syke, og at man kan oppleve det ti år senere. Det er derfor vi jobber med lovverket og med det sivile helsevesen, for at de skal kunne være beredt til å behandle soldater som har vært ute i operasjoner, og som har fått posttraumatiske lidelser.

Skal utrede syndrom

– I oktober i fjor godkjente blant andre det britiske Underhuset golfkrigsyndromet som diagnose som kvalifiserer til erstatning. Er det aktuelt for Norge å gjøre?

– Det er en av de tingene som jeg har bedt forsvarssjefen om å se på, hva som ligger i det. Nå skal vi gjøre et arbeid på disse som har vært i Irak, så skal vi forsøke å komme tilbake til dette spørsmålet senere, sier Strøm-Erichsen.

Les også: Mørketiden - FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Les Rigmor Flygansværs leserbrev her.

Diskutér behandlingen av norske FN-veteraner her.

LOVER BEDRING: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen setter i gang to undersøkelser som skal bedre oppfølgingen av landets FN-veteraner. ¿ Det er veldig vondt å høre at noen får skader og sykdom etter tjenesten, sier hun.
Bjelland, Håvard