Det kom frem under en debatt i Stortinget i forrige uke.

Det var lederen for justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten (Ap) som tok opp problemstillingen, etter at hun ble kjent med problemene BT har støtt på i arbeidet med å kartlegge de lokale dommernes bakgrunn.

– Jeg synes det er betimelig å stille spørsmål om det burde legges ut sammen med opplysninger om sidegjøremål. Jo mer åpenhet og innsyn vi har rundt dommernes tidligere arbeidserfaring, sidegjøremål og verv, jo mer tillit vil publikum ha til domstolene, sier Bjørnflaten.

Hun mener åpenhet rundt arbeidserfaring vil virke positivt på samfunnets oppfatning av dommernes uavhengighet og upartiskhet.

– Den offentlige debatten som har vært rundt enkelte dommeres sidegjøremål, private verv og tidligere arbeidserfaring, viser at det er behov for å følge med på utviklingen. Den norske rettsstaten tåler ikke at det stilles spørsmål ved enkeltdommeres habilitet og uavhengighet, sa Bjørnflaten da hun tok spørsmålet opp i Stortinget.

Justisminister Knut Storberget vil be Domstoladministrasjonen foreta en gjennomgang av regelverket rundt godkjenning og registrering av sidegjøremål. Samtidig vil han se på om dommernes fullstendige yrkesbakgrunn bør inkluderes i registeret.

– Dette er noe vi skal ta med oss i forhold til dette registeret, slik at vi også får en vurdering rundt det spørsmålet, sa Storberget i Stortinget.