Det kommer fram i et personlig notat han har sendt til samferdselsminister Terje Moe Gustavsen. Kosmo, som bor i Horten, har pendlet til Oslo med Vestfoldbanen siden 1985. Nå bestiller han regjeringsbil i stedet.

— Dette var ikke ment for media. Dette er først og fremst et notat fra en som har reist mye med tog, sier Kosmo til VG.

Visekonsernsjef i NSB, Arne Wam, reagerer kraftig på notatet.

— Jeg vil for all del håpe at mottakeren av brevet ikke deler Kosmos oppfatning med tanke på å anbefale personer å ta toget, sier han sarkastisk.