Under sitt besøk i Mehamn sa Jens Stoltenberg at de mange havariene langs kysten den siste tiden har tydeliggjort behovet for bedre kystovervåking.

Ifølge Stoltenberg må Forsvaret og det sivile samfunnet samarbeide bedre om kystovervåkingen.

— Vi trenger mer og bedre overvåking, natt og dag, sa Jens Stoltenberg.

Han sa videre at signalene om økt oljefrakt og mulig atomfrakt langs norskekysten har gjort det enda viktigere enn før å holde øye med det som skjer.

Stoltenberg gjentok det fiskeriminister Otto Gregussen signaliserte for en tid tilbake; at Finnmark skal få en egen trafikksentral for kystovervåking.

— Sentralen skal ligge i Finnmark, men vi har ennå ikke besluttet hvor, sa Stoltenberg.

På spørsmål fra NTB om dette betyr at Forsvarets radaranlegg skal øke bemanningen med sikte på slik kystovervåking, sa statsministeren at han ikke hadde detaljkunnskaper nok til å svare på det spørsmålet.

— Det jeg sier er at Forsvarets radardata må utnyttes bedre i en samkjøring med sivil overvåking. NTB