Hans arbeidsområder har spent fra Nord-Irland via Kosovo til Midtøsten og Indonesia.

Ahtisaari (71) spilte en sentral rolle i bestrebelsene på å få en slutt på konflikten i Kosovo i 1999. Som tidligere president i Finland, lenge et alliansefritt land, vant han den daværende serbiske presidenten Slobodan Milosevics tillit i dette vanskelige arbeidet.

Han er også blitt berømmet for sin takt i løsningen av vanskelige politiske saker i mer fredelige land. I 2001 fikk han det følsomme oppdraget å granske forholdene i EU-landet Østerrike etter det høyreradikale Frihetspartiet FPÖs innmarsj i regjeringen i Wien.

Har norske røtter

Martti Ahtisaari ble født i den daværende finske byen Viborg (nå russiske Vyborg) i Karelen 23. juni 1937. Hans norske oldefar Olaus Adolf Jacobsen utvandret til Finland, ble finsk statsborger i 1929 og endret navn til Oiva Ahtisaari i 1935.

Martti Ahtisaari utdannet seg som lærer, og tilegnet seg språkkunnskaper som senere skulle bli til stor nytte for ham – han snakker engelsk, fransk og tysk i tillegg til finsk og svensk. I 1960 reiste han til Pakistan, der han vant sine første erfaringer med internasjonalt arbeid som utsending for den internasjonale KFUM-bevegelsen.

I 1963 kom han hjem til Finland for å fortsette sin utdannelse, men han engasjerte seg samtidig sterkt i bistandsarbeid. To år senere begynte han å arbeide ved kontoret for internasjonal bistand i utenriksdepartementet i Helsingfors, der han steg i gradene til nestsjef, og i 1973 utnevnte daværende president Uhro Kekkonen ham til ambassadør i Tanzania.

Farlig oppdrag

Han var sideakkreditert til Mosambik, Zambia og Somalia, og knyttet kontakter med den namibiske frigjøringsorganisasjonen SWAPO. Ahtisaari ble sendt til Namibia i 1989 for å bistå i overgangen til selvstendighet fra Sør-Afrika, et langt fra ufarlig oppdrag, og gjorde jobben så godt at han i 1990 ble utnevnt til æresstatsborger av Namibia.

I 1993 nominerte Finlands sosialdemokratiske parti Ahtisaari til sin kandidat ved valget på president året etter. Han vant valget, og ledet som statssjef Finland inn i EU etter en folkeavstemning i 1994, men søkte ikke gjenvalg i år 2000.

I stedet ofret han seg igjen for internasjonalt arbeid. Den britiske regjeringen ga ham i oppgave å overvåke avvæpningen av den irske republikanske hæren IRA i Nord-Irland, og han grunnla på eget initiativ den internasjonale meklingsorganisasjonen CMI.

Travel mann

Etter å ha jobbet med Kosovo-konflikten, ledet han i 2002 en FN-kommisjon som gransket Israels omstridte militæroperasjon i den palestinske byen Jenin. I 2005 sto han sentralt i arbeidet med å mekle fram en fredsløsning i den voldsherjede Aceh-provinsen i Indonesia.

Dette arbeidet skjedde i kjølvannet av den voldsomme tsunamien som rammet kyststatene rundt det indiske hav i desember 2004.

Martti Ahtisaari giftet seg i 1968 med Eeva Irmeli Hyvärinen, og paret har en sønn. Mange undres over om det blir noe særlig familieliv på en mann som har det så travelt som den finske politikeren og superdiplomaten.

Ahtisaaris høye tempo og omfattende reisevirksomhet har gitt han tilnavnet «Matka-Mara» eller «Travel-Mara». Det siste er et ordspill på det engelske ordet for reising, travel, og på en mann som har et usedvanlig travelt liv.

NORSKE ANER: Martti Ahtisaaris norske oldefar Olaus Adolf Jacobsen utvandret til Finland, ble finsk statsborger i 1929 og endret navn til Oiva Ahtisaari i 1935.
SCANPIX
KUNNGJØRINGEN: Ole Danbolt Mjøs, leder av Den Norske Nobelkomiteen, under fredagens kunngjøring av Nobels fredspris.
SCANPIX