Det skal ha kostet rundt fire milliarder kroner å bygge — hovedsakelig finansiert av NATO - og besto blant annet av et 25.000 kvadratmeter stort fjellanlegg hvor store ubåter ble tatt opp og satt i tørrdokk, et nytt kasernebygg, store lagerhaller, verksteder og dypvannskai.

Salget skapte oppsikt verden rundt: «Det perfekte skjulested for en stormannsgal Bond-superskurk», skrev det engelske nettstedet Mail Online, verdens største nettavis.

Men hvem ville kjøpe en eiendom stor nok til å skjule en hær?

Synkende pris

Prisen skulle det i utgangspunktet ikke være noe å si på. Trass teknisk verdi på 965 millioner, satte takstmannen salgssummen til 100 millioner kroner. Da budrunden var over var derimot den endelige prisen sunket til 38,1 millioner kroner.

— Det er investert så mye i dette anlegget at det er tragisk å se det bli solgt til en så lav sum. Men det er den måten forsvaret jobber på. De investerer og investerer, for så å finne de ut at de ikke trenger anlegget, hevder Frp-politiker Øyvind Korsberg. Han krevde tidligere i år at det ble gjennomført en ny salgsrunde, men fikk ikke gehør.

TAPSPROSJEKT: Forsvarsanlegget Olavsvern i Troms skal ha kostet rundt fire milliarder kroner å bygge. Det ble solgt for 38,1 millioner kroner.
SCANPIX

— Olavsvern burde aldri vært nedlagt, sier Høyres Ivar Kristiansen.

— Men det er typisk Forsvaret. Først satser de store summer på basen, så legger de den ned. Det er jo bare å se på kystfortsatsingen på slutten av forrige århundre.

Fort gjort

Et av fortene det her er snakk om er forsvarets torpedoanlegg på Malangen i Troms. Det ble oppført på slutten av 1990-tallet til en kostnad på rundt 500 millioner kroner, men nedlagt kort tid etter at det ble tatt i bruk. Lenge var det snakk om å låse anlegget igjen for godt, men tidligere i år bladde det Tromsø-baserte firmaet SafeEcom opp 100.000 kroner for torpedoanlegget. De skal etablere en serverpark for lagring av sensitive personopplysninger.

Slitasje bør ikke være et problem i det 5400 kvadratmeter store anlegget:

«Anlegget er bortimot ikke tatt i bruk», står det i salgsprospektet.

Under ledelse av tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal ble det på begynnelsen av 2000-tallet vedtatt å kvitte seg med to millioner av totalt seks millioner kvadratmeter forsvarsbygg. I dag er cirka 270.000 kvadratmeter igjen, opplyser Ivan Fjeldheim-Pettersen, markeds- og kommunikasjonssjef i Skifte Eiendom.

Skifte Eiendom, som er underlagt Forsvarsbygg, er blitt den store aktøren på salg av statlig eiendom og gjør blant annet oppdrag for Helse Nord, Helse Sørøst, Sivilforsvaret og Statsskog. Nylig inngikk de også en avtale med Kystverket som har som mål å kvitte seg med rundt 200 fiskerihavner langs hele norskekysten.

Liten fortjeneste

— Det siste året har vi solgt en kai i året. Nå prioriterer vi å få satt det i system, sier avdelingsdirektør Vigdis K. Bye.

Hun forteller at båtene i dag er blitt så store at mange av disse havnene ikke lenger kan brukes. God butikk er det derimot ikke.

— Vi har ikke hatt overskudd på det så langt. Men hensikten er først og fremst å redusere vedlikeholdsutgiftene i fremtiden, sier hun.

På flere av eiendommene som skal selges er dårlig vedlikehold en gjenganger. I Holmstaddalen i Sortland står et 636 kvadratmeter stort HV-bygg til salgs. Huset som sto ferdig i 1960, og ble ombygd i 1995, er anslått til å ha en markedsverdi på 1,2 millioner kroner. Det er bare en drøy femtedel av den tekniske verdien på 5,3 millioner kroner.

I verditaksten nevnes blant annet takrenner som ikke er blitt montert, fasader som trenger maling og ytterdører som er ødelagt av fukt og vannskader.

— Ofte må en påregne en del oppgradering på eiendommene våre. Det er klart at markedsprisen påvirkes av standarden, sier Ivan Fjeldheim-Pettersen i Skifte Eiendom.

Avviser for lav pris

Siden 2007 har Sivilforsvaret solgt unna 80 av 108 eiendommer. Totalt har de hatt 101 millioner kroner i inntekt og 52 millioner i utlegg. Skifte Eiendom, som har solgt unna over to millioner kvadratmeter eiendomsmasse, har hatt et netto overskudd på 2,8 milliarder kroner.

Skifte Eiendom avviser at de burde fått mer penger for Olavsvern.

— Dette var prisen markedet ville gi. Det viktigste nå må være at vi får en god etterbruk på anlegget, sier Ivar Fjeldheim-Pettersen i Skifte.

Anlegget ble solgt til Triko AS der Tromsø-investor Gunnar Wilhelmsen er sentral.

— Det er positivt at andre, utenfor Forsvaret, kan benytte anlegget til verdiskapende aktivitet, sa forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen i februar.