LO, YS og Unio krever en ramme på 4,75 prosent fra arbeidsgiveren staten. Akademikerne Stat la også fram sine krav onsdag.

Etter overleveringen var representantene fra sammenslutningene ikke fornøyd med signalene de hadde fått fra statens personaldirektør Jørn Skille, som tok imot de statsansattes krav.

-Konfliktfaren er større i staten enn på lenge, sier Tore Eugen Kvalheim, leder i YS Stat, Arne Jo-hannessen, leder i Politiets Fellesforbund i Unio Stat, og Tone Sønsterud, nestleder i LO Stat.

Torsdag venter landets omkring 110.000 statsansatte tilsvaret fra arbeidsgiveren. Forhandlingsfris-ten har partene satt ved midnatt fredag 28. april.

-Skal vi ha en mulighet til å ta igjen dette må staten være villig til å ta et løft, sier arbeidstakernes representanter.

Ansatte i staten viser til beregningene der de industriansatte i fjor hadde 0,6 prosent bedre lønns-utvikling. Kravet skal fordeles på et sentralt tillegg, et justeringstillegg og en pott til lokale lønnsfor-handlinger.