Carlsen avviser overfor NTB å svare på om han var «skuffet» over straffenivået eller om det var en «seier» at alle ble dømt.

– Jeg bruker ikke slike ord. Men jeg registrerer at straffene er satt noe lavere enn aktors påstand. Samtidig er det fra vårt ståsted gledelig at alle de tiltalte ble kjent skyldig, sier Carlsen.

Statsadvokaten legger til at han konstaterer at David Toska ikke ble dømt til forvaring, men han vil ikke si om dommen mot Toska vil bli anket av påtalemyndigheten.

– Det er det opp til Riksadvokaten å avgjøre. Vi registrerer at retten var i tvil, men vi vil bruke noe tid på å studere premissene for dommen, før vi gir vår innstilling til Riksadvokaten, sier Carlsen.