— Saken har prinsipielle sider, som vi ønsker at Gulating lagmannsrett skal prøve. Vi ønsker å få prøvd for lagmannsretten hvor langt straffelovens paragraf 135a rekker, sier Jan Hoel til NRK. Indre Sogn herredsrett dømte to 19-åringer til henholdsvis ett og tre års fengsel for vold og trusler mot indiskfødte Arve Beheim Karlsen som druknet i Sogndalselvi i april 1999. Også de to 19-åringene anker dommene. - Når statsadvokaten har gjort dette til en prinsippsak, så får han svar fra vår side, og det er fullstendig anke både for skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier advokat Knut Storberget. til NRK. Storberget forsvarer 19-åringen som ble dømt til ett års fengsel, derav seks måneder ubetinget.